Sociale veiligheid

De school is verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat; voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Met een veilig schoolklimaat bedoelen we de waarborg van de sociale, psychische en fysieke veiligheid van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten.

Klik hieronder voor ons beleidsplan sociale veiligheid:

Beleidsplan sociale veiligheid maart 2022.pdf