Voor een goed contact tussen ouders en school is sinds 1968 de oudervereniging werkzaam. Alle ouders die hun kind(eren) hebben ingeschreven als leerling(en) van de school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Deze leden kiezen op de Algemene Ledenvergadering (meestal in september/oktober) de eventuele nieuwe leden van hun vertegenwoordiging, de ouderraad. De ouderraad is bereikbaar via or@daltonnicolaas.net. 

Sinds augustus 2022 bestaat onze ouderraad uit:
- Michiel Lankamp (penningmeester)
- Job Dijkstra
- Eva Scholte
- Daan Briedé
- Vincent van der Heijden
- Tjark Huisman

 
De leden van de ouderraad houden zich vooral bezig met het ondersteunen van de school bij de extra en buitenschoolse activiteiten. Daarbij doet de ouderraad tevens een beroep op alle ouders om een bijdrage te leveren door het verrichten van hand- en spandiensten bij voorkomende gelegenheden.
Alle activiteiten vinden plaats in overleg met Marjolein Reurink, die uiteindelijk verantwoordelijk blijft. Zij is op uitnodiging aanwezig bij het eerste deel van de vergaderingen van de ouderraad.
De ouderraad voelt zich gestimuleerd in haar werk door een grote ondersteuning van de overige ouders. Via de hulpouderlijst kunt u aan het begin van ieder schooljaar al aangeven aan welke activiteit u een bijdrage kunt leveren.
De statuten en het huishoudelijk reglement kunt u bij de ouderraad opvragen.