Ouderbetrokkenheid is een breed begrip waar iedere school een eigen invulling aan geeft. Voor ons zijn betrokken ouders van groot belang; samen met hen maken wij de veilige en prettige leeromgeving voor de kinderen. Dit gebeurt door middel van kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar, rapportgesprekken in februari en juni, hulp bij festiviteiten en activiteiten. Daarnaast is het van grote meerwaarde dat ouders hun eigen inbreng hebben. Dit heeft bij ons op school al geleid tot leuke uitstapjes naar bijvoorbeeld werk of hobby van ouders, een nieuwe huishoek bij de kleuters, een schilderles, een yogaworkshop.... En hoe leuk is het voor een kind dat papa en/of mama actief betrokken is bij school!
Ook doen wij onze uiterste best om ouders goed te informeren: in de eerste plaats natuurlijk over de ontwikkeling van hun kind. U bent altijd van harte welkom om afspraak met de leerkracht(en) te maken, ook buiten de geplande gespreksrondes om. Naast de informatie over uw kind houden de leerkrachten u via Ouderportaal op de hoogte van de gebeurtenissen in de klas en Marjolein Reurink doet dit wanneer het algemene schoolse zaken betreft. Ook verschijnt iedere vrijdag onze nieuwsbrief NicsNieuws met korte informatie en leuke weetjes.
We zijn van mening dat een goede communicatie tussen ouders en school van groot belang is voor alle betrokkenen: in de eerste plaats voor uw kind(eren)!