In maart 2016 heeft ons bestuur Het Sticht onder al haar scholen een oudertevredenheidpeiling gehouden; dit gebeurt iedere twee jaar. Met een respons van 86% stellen we vast dat de uitkomst van de peiling een betrouwbaar beeld geeft van de oudertevredenheid bij ons op school. Daarnaast zegt de hoge respons (de gemiddelde respons van alle scholen van Het Sticht was 43%) iets over de betrokkenheid van de ouders bij ons op school!
De oudertevredenheidpeiling wordt in het team en in de MR besproken. Ouders worden geïnformeerd via de mail.

Klik op onderstaande link om de samenvatting van de oudertevredenheidpeiling te lezen.

OTPsamenvatting.pdf