De Leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar en vergadert dan onder leiding van Marjolein Reurink. Ze houden zich bezig met alles wat zich op dat moment voordoet in de belevingswereld van de kinderen. Dat kan variëren van het organiseren van een spelletjesmiddag tot het invoeren van een fruitdag op woensdag. De Leerlingenraad van schooljaar 2014-2015 is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het huidige logo. De Leerlingenraad van 2015-2016 heeft meegedacht over het schoolplein en actie ondernomen richting de parkeeroverlast en verkeersveiligheid rond de school.