Op onze school werken we met de methode De Vreedzame School; niet zomaar een methode maar eentje die werkt aan een vreedzame cultuur in de klas en in de school. Dat vraagt om een pedagogische, doorlopende lijn door de school. Met deze manier van werken maken we de kinderen bewust van hun eigen bijdrage aan en verantwoordelijkheid voor een fijne schoolomgeving. Hieronder leest u meer over de inhoud van de lesblokken die in dezelfde periode in alle groepen aan bod komen.
 
In blok 1 - We horen bij elkaar    
staan de lessen in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.
 
   
In blok 2 - We lossen conflicten zelf op    
leren de leerlingen het begrip 'conflict', en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf oplossen.
 
   
Blok 3 - We hebben oor voor elkaar    
besteedt aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.
 
   
In blok 4 - We hebben hart voor elkaar    
staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.
 
   
Blok 5 - We dragen allemaal een steentje bij    
gaat in de eerste invoeringsjaren over mediatie, en de jaren daarna over andere vormen van leerlingparticipatie.
 
   
Blok 6 - We zijn allemaal anders
stelt het open staan voor verschillen centraal. Kinderen onderzoek overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.